27-12-2017

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Zapraszamy do udziału w  szkoleniach z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Poniżej lista szkoleń  w  I kwartale 2018 roku:

  • 26 stycznia  w Warszawie,
  • 16 lutego w Łodzi,
  • 23 lutego w Warszawie,
  • 10 marca  w Katowicach,
  • 16 marca w Warszawie,

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników szkolenie może odbyć się u klienta – cena i sposób realizacji szkolenia zostaje wówczas ustalone indywidualnie.

Zespół CORiso

29-12-2016

KURSY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W 2017 ROKU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez CORiso kursach z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (ORP) w 2017 roku.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA W WARSZAWIE  –  14 PAŹDZIERNIKA.

Kolejny termin szkolenia 9 grudnia 2017r – zapraszamy już dziś.

Szczegółowy harmonogram kursów znajduje się tutaj

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA U KLIENTA – SZCZEGÓŁY I KOSZT KURSU USTALAMY INDYWIDUALNIE.

 

 

Kurs ochrony radiologicznej pacjenta

 

KURS ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODÓW TECHNICZNYCH  – PRZEPRASZAMY

Zapraszamy do udziału w kursie z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta w dniach 9 -10 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Zachęcamy również osoby z odpowiednimi uprawnieniami do uczestnictwa w egzaminie w dniu 10 grudnia  2016 roku w Warszawie o godzinie 12:30.

 

25-01-2016

Ochrona Radiologiczna – system konsultacji specjalistycznych

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług specjalistycznych w zakresie ochrony radiologicznej, dostosowując zakres oferty do potrzeb i wymagań naszych klientów.
W związku z powyższym jest mi bardzo miło poinformować, iż od 1 lutego 2016 roku uruchamiamy system konsultacji w zakresie ochrony radiologicznej.
Konsultacje to wsparcie dla osób nadzorujących system ochrony radiologicznych w pracowniach rentgenowskich.
Konsultacje będą realizowane zdalnie jak i stacjonarnie.

Czekamy na Państwa.
Kontakt: kontakt@coriso-med.pl tel. 667-566-475

13-09-2015

KURS ORP W 2016 ROKU – ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta  który odbędzie się w dniach 5-6 luty 2016 rok w Warszawie,

Nasi wykładowcy są liderami w Ochronie Radiologicznej w największych firmach świadczących usługi z zakresu rentgenodiagnostyki i medycyny nuklearnej, co zapewni Państwu nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy do zdania egzaminu ale również informacji, które pomogą Państwu w codziennej pracy.

BONUS: uczestnicy szkolenie otrzymają dodatkowo szablon do obliczeń dawki na skórę – szczególnie przydatny w radiologii zabiegowej.

Viele Studenten in Vorlesung an der Universität schreiben mit

Dodatkowo dla naszych uczestników kursów warsztaty:
– jak dobrze przeprowadzić wewnętrzny radiologiczny audyt kliniczny;
– jak opracować robocze procedury radiologiczne;
– jak uzyskać zgodę na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych.

Zapraszamy!!!

24-03-2015

TESTY SPECJALISTYCZNE DLA STOMATOLOGII

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich jest wymogiem prawnym (Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) obowiązującym podmioty, które takie aparaty używają do diagnostyki. Podczas testów specjalistycznych sprawdzane są parametry fizyczne stosowanych urządzeń, które nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm.

Kolejnym bardzo ważnym wymogiem prawnym (Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) jest przeprowadzanie wewnętrznych radiologicznych audytów klinicznych. Audyt taki obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
– stosowanych procedur postępowania medycznego,
– podstawowej dokumentacji medycznej.

Zarówno testy specjalistyczne, jak i audyty kliniczne muszą być wykonywane co najmniej 1 raz w roku.

W związku z powyższym proponujemy łączną ofertę testów specjalistycznych oraz przeprowadzenie wewnętrznego klinicznego audytu radiologicznego.

Testy specjalistyczne wykonywane są przez Laboratorium Badawcze Stern Weber Polska posiadające certyfikat akredytacyjny nr AB 1541. Audyt przeprowadzi doświadczony fizyk medyczny.

Oferta przeznaczona dla klientów na terenie Warszawy i okolic.

Zapytaj o cenę!

04-01-2015

Wzorcowe i robocze procedury radiologiczne

Długo oczekiwane wzorcowe procedury radiologiczne w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej zostały opublikowane dnia 31-12-2014r.- zobacz.

Co to oznacza dla użytkownika aparatów rentgenowskich?

Odpowiedź: należy jak najszybciej opracować swoje własne procedury robocze opierając się na procedurach wzorcowych i złożyć wniosek (z załącznikami) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Kolejnym krokiem jest poddanie się (jeśli jeszcze tego nie zrobiono) wewnętrznemu audytowi klinicznemu z zakresu rentgenodiagnostyki, a następnie zewnętrznemu audytowi.

My oferujemy Państwu pomoc w przejściu przez te etapy (wszystkie lub wybrane):
– przeprowadzenie wewnętrznego audytu klinicznego;
– przygotowanie roboczych procedur radiologicznych;
– przygotowanie wniosku o wydanie zgody oraz udział w kontroli;

NIE CZEKAJ BO PRAWO DZIAŁA OD 01.01.2015 ROKU – zgłoś się teraz!.

04-01-2015

Szkolenia w 2015 roku – Ochrona Radiologiczna Pacjenta i Inspektor Ochrony Radiologicznej

Witamy Państwa w nowym 2015 roku i pragniemy zaproponować kursy:
Ochrony Radiologicznej Pacjenta w dniach 19-20 czerwca 2015r w Warszawie,
– uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej . w dniach 12-14 czerwca 2015r w Warszawie.

Nasi wykładowcy są liderami w Ochronie Radiologicznej w największych firmach świadczących usługi z zakresu rentgenodiagnostyki i medycyny nuklearnej, co zapewni Państwu nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy do zdania egzaminu ale również informacji, które pomogą Państwu w codziennej pracy.

Dodatkowo dla naszych uczestników kursów warsztaty:
– jak dobrze przeprowadzić wewnętrzny radiologiczny audyt kliniczny;
– jak opracować robocze procedury radiologiczne;
– jak uzyskać zgodę na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych.

Zapraszamy

02-01-2015

Ochrona Radiologiczna w Gabinecie Rentgenowskim

Mamy przyjemność zaproponować Państwu naszą Super Ofertę dla gabinetów i pracowni , w których wykorzystuje się aparaty rentgenowskie.
Super Oferta zawiera:
– przygotowanie i wdrożenie dokumentacji radiologicznej w gabinecie (procedury robocze, instrukcje, harmonogramy, formularze) lub zaktualizowanie istniejącej,
roczny nadzór inspektora ochrony radiologicznej (zgodny z Ustawą Prawo Atomowe),
– przeprowadzenie kontroli (audytu) w gabinecie i wydanie odpowiednich zaleceń.

Wszystko w jednej w cenie 1500zł brutto.

Dodatkowo otrzymacie Państwo rabat dla maksymalnie 5 osób na uczestnictwo w Szkoleniu z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta organizowanych przez CORiso, do wykorzystania w ciągu 4 lat od zakończenia umowy.

Schemat działania:
– podpisujemy z Państwem umowę współpracy,
– ustalamy termin pierwszej wizyty celem zbadania stanu ochrony radiologicznej,
– pierwsza wizyta: podczas niej zapadną najważniejsze decyzje np. modyfikacja dokumentacji, zmiana w oznakowaniu pracowni , ustalenie dokładnego harmonogramu nadzoru, itd.
– przygotowanie lub zaktualizowanie indywidualnej dla Państwa placówki dokumentacji ,
– nadzór pracowni zgodnie z opracowanym harmonogramem,

Zamów naszą usługę już dziś – bo bezpieczeństwo w radiologii to podstawa,

*Oferta dotyczy gabinetów/pracowni/placówek z maksymalnie 3 zamontowanymi aparatami RTG,
**Warunkiem udziału w Super Ofercie jest podpisanie umowy współpracy na okres 12 miesięcy oraz jednorazowa opłata w wysokości 1500zł brutto w terminie 14 dni od podpisania umowy,
*** Dojazd do klienta na terenie Warszawy i okolic gratis, w pozostałych przypadkach cena uzgadniana indywidualnie,

02-01-2015

Pracownia Rentgenowska a zgoda na prowadzenie działalności

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami radiologicznymi, każdy właściciel lub osoba zarządzająca ma obowiązek uzyskania zgody na stosowanie powyższych urządzeń.
Zgodę taką uzyskuje się od Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Ponadto na użytkowniku spoczywa również obowiązek uzyskania zgody na prowadzenia działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

W Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm) (zwane dalej Prawem Atomowym) Art. 33e. pkt 1 widnieje zapis:
„Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Ust. 2 , mówi jedynie o jednostkach podległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
Zgoda wydawana jest jednostkom, które posiadają:
– odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach,
– dysponują urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi do wykonania badań diagnostycznych i leczenia,
– stosują właściwe procedury postępowania medycznego,
– posiadają system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych.
Konsekwencją powyższego są zapisy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.
Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania dla pracowni oraz kwalifikacje dla personelu.
W paragrafie 11.1 powyższego rozporządzenia zapisane są niezbędne informacje dla jednostek stosujących aparaty rentgenowskie oraz wskazane są dokumenty, które należy złożyć do Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Są to :
– kopie zezwoleń na uruchomienie aparatu rentgenowskiego,
– wykaz komórek organizacyjnych placówek, w których będzie prowadzona działalność objęta zgodą,
– imienny wykaz osób uczestniczących w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach z określeniem ich kwalifikacji, a w szczególności specjalizacji i staży,
– wykaz medycznych procedur radiologicznych, które będą wykonywane,
– wykaz urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych,
– kopie aktualnych testów specjalistycznych,
– pisemne oświadczenie kierownika jednostki o posiadaniu księgi jakości i dokumentach systemu zarządzania jakością.

Masz pytania lub uwagi na powyższy temat pisz do nas.

02-01-2015

audyt kliniczny

Czy w Twojej pracowni przeprowadzony został już Wewnętrzny Audyt Kliniczny ?

Czy określasz dawki promieniowania jakie otrzymują pacjenci w Twojej pracowni aby móc porównać je z poziomami referencyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 Dz. U. 2011 r., Nr 51, poz. 265?

Czy jesteś pewien że spełniasz wszystkie zasady ochrony radiologicznej?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi NIE to nie czekaj zamów naszą wizytę!!!

Kliniczny Audyt Wewnętrzny w pracowni rentgenowskiej to nie kontrola to badanie czy spełnione są warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Przeprowadzenie Wewnętrznego Audytu Klinicznego jest koniecznością aby spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 51, poz. 265).

Naszą wizytę możesz zamówić tutaj. .