O Firmie

CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością jest firmą działającą na rynku medycznym od 2012 roku. Założycielem firmy jest dr inż. Radosław Kuliński absolwent Politechniki Łódzkiej  (Fizyka Medyczna oraz Aparatura i Sprzęt Medyczny) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R (GIS)  i IOR-3 (PAA).

CORiso powstało w wyniku połączenia bogatego doświadczenia zawodowego właściciela firmy
z jednej strony i potrzeb płynących z rynku medycznego, z drugiej. Firma współpracuje z Lekarzami Radiologami, Inspektorami Ochrony Radiologicznej oraz Technikami Elektroradiologii, którzy na co dzień pracują z promieniowaniem jonizującym.

CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością wychodzi naprzeciw coraz większym wymaganiom prawnym i technicznym stawianym użytkownikom sprzętu radiologicznego, inspektorom ochrony radiologicznej, lekarzom i technikom elektroradiologii.

Zakres wsparcia CORiso obejmuje świadczenie usług m.in. w zakresie:
Inspektora Ochrony Radiologicznej, Fizyka Medycznego, szkolenia kandydatów na inspektorów ochrony radiologicznej, przygotowywania dokumentacji dla pracowni, doradztwa w zakresie wyposażenia pracowni rentgenowskiej, ochrony radiologicznej, dozymetrii.

CORiso działa zarówno w dużych korporacjach, jak również w małych gabinetach np. stomatologicznych.

Firma CORiso ponosi pełną odpowiedzialność za swoje usługi oraz gwarantuje poufność uzyskanych informacji, które zdobyła w trakcie realizacji usług u Zamawiającego.