Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY NAJBLIŻSZYCH  EGZAMINÓW :

  • 26-06-2021r na odległość – serdecznie zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem  szkolenia.

Harmonogram szkolenia przebiega wg. poniższego schematu:
– Szkolenie  rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez uczestnika linku do materiałów szkoleniowych,
– Egzamin  rozpocznie się o godzinie 12:00. 

Koszt kursu z egzaminem wynosi 390 zł – cena obejmuje: materiały szkoleniowe (w wersji on-line), egzamin.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na kurs  i egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego wskazanego poniżej najpóźniej 5 dni przed planowanym kursem lub egzaminem.

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób najpóźniej 5 dni przed planowanym egzaminem. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz wpłacone środki na poczet kursu zostaną w ciągu 3 roboczych dni zwrócone na rachunek wskazany w przelewie.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Millennium  29 1160 2202 0000 0004 5585 1200  z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs ORP”.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię

Nazwisko

Specjalność uczestnika kursu

Termin egzaminu

Nr PESEL

Adres korespondencyjny (wraz z kodem pocztowym)

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane do faktury:

Pełna nazwa jednostki kierującej lub w przypadku osoby indywidualnej imię i nazwisko

Adres jednostki lub w przypadku osoby indywidualnej adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

NIP jednostki lub osoby indywidualnej

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Radosław Kuliński, firma Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 5D/13.
Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani podczas przesłania powyższego formularza zgłoszeniowego na kurs ochrony radiologicznej pacjenta.
Pana/Pani dane będą przetwarzana w celu należytego przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów wydania certyfikatu zdania egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność Pana/Pani udziału w szkoleniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wydania certyfikatu, o którym powyżej.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo di ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptują regulaminu szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: radiologiczna@coriso-med.pl
tel: 667-566-475, 506-048-001, 539-316-590