24-03-2015

TESTY SPECJALISTYCZNE DLA STOMATOLOGII

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich jest wymogiem prawnym (Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) obowiązującym podmioty, które takie aparaty używają do diagnostyki. Podczas testów specjalistycznych sprawdzane są parametry fizyczne stosowanych urządzeń, które nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm.

Kolejnym bardzo ważnym wymogiem prawnym (Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) jest przeprowadzanie wewnętrznych radiologicznych audytów klinicznych. Audyt taki obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
– stosowanych procedur postępowania medycznego,
– podstawowej dokumentacji medycznej.

Zarówno testy specjalistyczne, jak i audyty kliniczne muszą być wykonywane co najmniej 1 raz w roku.

W związku z powyższym proponujemy łączną ofertę testów specjalistycznych oraz przeprowadzenie wewnętrznego klinicznego audytu radiologicznego.

Testy specjalistyczne wykonywane są przez Laboratorium Badawcze Stern Weber Polska posiadające certyfikat akredytacyjny nr AB 1541. Audyt przeprowadzi doświadczony fizyk medyczny.

Oferta przeznaczona dla klientów na terenie Warszawy i okolic.

Zapytaj o cenę!