06-01-2024

KURSY ORP w 2024 roku

TERMINY EGZAMINÓW i seminariów w 2024 roku :

 • 09.03 – w Warszawie,
 • 20.04 – w Warszawie,
 • 11.05 – w Warszawie,
 • 15.06 – w Warszawie,
 • 06.07 – w Warszawie,
 • 07.09 – w Warszawie,
 • 14.09 – w Warszawie,
 • 28.09 – w Warszawie,
 • 12.10 – w Warszawie,
 • 16.11 – w Warszawie,
 • 07.12 – w Warszawie,

ZAPRASZAMY – szczegóły tutaj.

15-01-2023

Ekspozycje niezamierzone w radiologii

Już obowiązuje Rozporządzenie w sprawie ekspozycji niezamierzonych:

Kluczową rolę w nadzorowaniu i zapobieganiu ekspozycji niezamierzonych ma doświadczony specjalista fizyki medycznej.

Oferujemy Państwu pomoc w dostosowaniu jednostek do nowego wymagania – zapraszamy.

15-01-2023

Kursy ochrony radiologicznej pacjenta w 2023r

Rok 2023 będzie rokiem wdrażania nowych przepisów prawnych w których bardzo duży nacisk jest na ochronę radiologiczną pacjenta.

Ochrona Radiologiczna Pacjenta będzie zapewne wyzwaniem dla samych jednostek organizacyjnych jak i personelu wykonującego lub nadzorującego procedury radiologiczne.

Oferujemy Państwu szkolenie z Zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzone przez doświadczone osoby w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Harmonogram szkoleń szkoleń znajdziecie Państwo tutaj.

Zapraszamy również do skorzystania z opcji szkolenie u Klienta.

Schemat Ochrony Radiologicznej Pacjenta wg nowych przepisów

12-12-2021

Fizycy medyczni – przepisy przejściowe

źródło – https://www.kcor.gov.pl/przepisy-przejsciowe-fizycy-medyczni

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy 
Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593), poza zmianą treści przepisów samej 
ustawy – Prawo atomowe, zawiera liczne przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym m. in. przepis art. 28 ust. 1 i 2 w następującym brzmieniu:

Art. 28

1. W terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czynności przewidziane dla specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej może wykonywać osoba będąca w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna.

2. W terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w jednostce ochrony zdrowia prowadzącej działalność z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej zadania, o których mowa w art. 33h ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, może w tym zakresie wykonywać również zatrudniona w tej jednostce ochrony zdrowia osoba, która ukończyła studia II stopnia albo jednolite studia magisterskie, na kierunku fizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna lub inżynieria biomedyczna.

21-09-2021

FIZYCY MEDYCZNI W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Od dnia dzisiejszego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem
w celach medycznych.

Rozporządzenie wskazuje m.in. że jednostka ochrony zdrowia zobowiazana jest do zatrudnienia jednego fizyka medycznego na 15.000 wykonywanych procedur tomografii komputerowej rocznie.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszymi fizykami medycznymi.

23-05-2021

Zapraszamy na szkolnie ORP

Zapraszamy do udziału w szkoleniu i egzaminie z zakresu ORP w dniu 26-06-2021r.

Szczegóły szkolenia znajdują się tutaj.

26-03-2021

Nowy termin szkolenia ORP

Informujemy, iż został otwarty nabór na szkolenie z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta w trybie na odległość.

Egzamin odbędzie się w dniu 08-05-2021r.

Szczegóły dotyczące kursu dostępne są pod tym linkiem

30-08-2020

Obowiązek informacyjny


Przypominamy o obowiązku informowania wpływu działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko (Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284).

12-02-2020

KOMUNIKAT GIS W SPRAWIE SZKOLEŃ ORP

Osoby zainteresowane uzyskanem certyfikatu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zachęcamy do zapoznania z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego – link.

Zespół CORiso

20-09-2019

Szkolenie okresowe

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 20 ustawy Prawo Atomowe, kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek w ciągu 6 miesięcy przeszkolić swój personel z zakresu zmian wprowadzonych w/w ustawą.

Proponujemy szkolenie e-learning-owe aby ułatwić wykonanie powyższego obowiązku oraz przekazać bardzo szczegółowo informacje dot. zmian w przepisach związanych z szeroko rozumianą ochroną radiologiczna.

Zapraszamy – link

16-09-2019

Fizyk medyczny w pracowni rentgenowskiej i na bloku operacyjnym

Zadania fizyka medycznego w pracowni rentgenowskiej lub na bloku operacyjnym szczegółowo przedstawia znowelizowane w 2019r. Prawo Atomowe.

Oznacza to, że jeśli w jednostce ochrony zdrowia wykonuje się choć jedną procedurę, która jest istotna z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta należy zatrudnić FIZYKA MEDYCZNEGO. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

07-08-2019

prawo atomowe

W dniu 1-08-2019r Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe – szczegóły na stronie https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html

30-06-2019

Nowe terminy szkolenia ORP i IOR

W związku z dużym zainteresowaniem udziału Państwa w naszych szkoleniach z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz dla kandydatów na Inspektorów Ochrony Radiologicznej z przyjemnością informujemy że szkolenia odbędą się w dniach 7.09.2019r – szczegóły na stronie zapisów.

Zespół CORiso

10-11-2018

FIZYK MEDYCZNY W RTG

WZORCOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ.

Chcesz wiedzieć więcej pisz kontakt@coriso-med.pl

27-09-2018

KURS ORP i IOR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,

Terminy kursów:

 • 13 październik,
 • 17 listopad,
 • 8 grudzień,

oraz 7-8 grudzień szkolenie dla kandydatów na Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

CORiso

04-03-2018

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Informujemy, że zostały ogłoszone nowe terminy kursów dla osób zobowiązanych do posiadania certyfikatu z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta mianowicie:

 • maj – 25 w Warszawie,
 • czerwiec – 23 w Warszawie,
 • lipiec – 7 i 28 w Warszawie,
 • sierpień – 4 w Warszawie,

Zapraszamy,

CORiso