Szczegółowe procedury radiologiczne

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA RADIOLOGICZNA
Jest to opis czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy, bądź leczenia.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu szczegółowych procedur radiologicznych, które stosowane będą tylko w Państwa pracowni rentgenowskiej.

Slajd1

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dotychczas stosowanymi parametrami pracy urządzeń radiologicznych w Państwa pracowni a wynikającymi z procedur wzorcowych informujemy o tym Państwa i wydajemy zalecenia.

Podstawa prawna do opracowywania roboczych procedur radiologicznych
Podstawą prawną do opracowania i wdrożenia roboczych procedur radiologicznych jest Ustawa Prawo Atomowe.