04-01-2015

Wzorcowe i robocze procedury radiologiczne

Długo oczekiwane wzorcowe procedury radiologiczne w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej zostały opublikowane dnia 31-12-2014r.- zobacz.

Co to oznacza dla użytkownika aparatów rentgenowskich?

Odpowiedź: należy jak najszybciej opracować swoje własne procedury robocze opierając się na procedurach wzorcowych i złożyć wniosek (z załącznikami) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Kolejnym krokiem jest poddanie się (jeśli jeszcze tego nie zrobiono) wewnętrznemu audytowi klinicznemu z zakresu rentgenodiagnostyki, a następnie zewnętrznemu audytowi.

My oferujemy Państwu pomoc w przejściu przez te etapy (wszystkie lub wybrane):
– przeprowadzenie wewnętrznego audytu klinicznego;
– przygotowanie roboczych procedur radiologicznych;
– przygotowanie wniosku o wydanie zgody oraz udział w kontroli;

NIE CZEKAJ BO PRAWO DZIAŁA OD 01.01.2015 ROKU – zgłoś się teraz!.