02-01-2015

Ochrona Radiologiczna w Gabinecie Rentgenowskim

Mamy przyjemność zaproponować Państwu naszą Super Ofertę dla gabinetów i pracowni , w których wykorzystuje się aparaty rentgenowskie.
Super Oferta zawiera:
– przygotowanie i wdrożenie dokumentacji radiologicznej w gabinecie (procedury robocze, instrukcje, harmonogramy, formularze) lub zaktualizowanie istniejącej,
roczny nadzór inspektora ochrony radiologicznej (zgodny z Ustawą Prawo Atomowe),
– przeprowadzenie kontroli (audytu) w gabinecie i wydanie odpowiednich zaleceń.

Wszystko w jednej w cenie 1500zł brutto.

Dodatkowo otrzymacie Państwo rabat dla maksymalnie 5 osób na uczestnictwo w Szkoleniu z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta organizowanych przez CORiso, do wykorzystania w ciągu 4 lat od zakończenia umowy.

Schemat działania:
– podpisujemy z Państwem umowę współpracy,
– ustalamy termin pierwszej wizyty celem zbadania stanu ochrony radiologicznej,
– pierwsza wizyta: podczas niej zapadną najważniejsze decyzje np. modyfikacja dokumentacji, zmiana w oznakowaniu pracowni , ustalenie dokładnego harmonogramu nadzoru, itd.
– przygotowanie lub zaktualizowanie indywidualnej dla Państwa placówki dokumentacji ,
– nadzór pracowni zgodnie z opracowanym harmonogramem,

Zamów naszą usługę już dziś – bo bezpieczeństwo w radiologii to podstawa,

*Oferta dotyczy gabinetów/pracowni/placówek z maksymalnie 3 zamontowanymi aparatami RTG,
**Warunkiem udziału w Super Ofercie jest podpisanie umowy współpracy na okres 12 miesięcy oraz jednorazowa opłata w wysokości 1500zł brutto w terminie 14 dni od podpisania umowy,
*** Dojazd do klienta na terenie Warszawy i okolic gratis, w pozostałych przypadkach cena uzgadniana indywidualnie,