Fizyk medyczny

Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe Art. 33h. 3.

Wykonywanie w jednostce ochrony zdrowia zadań́ polegających na:

1)  optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie,

2)  definiowaniu kryteriów jakości urządzeń́ radiologicznych i urządzeń pomocniczych na potrzeby programu zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2,

3)  przygotowywaniu specyfikacji technicznych urządzeń  radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz wyborze urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,

4)  analizie zdarzeń́ obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33m ust. 1

– wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki medycznej

Osoby zainteresowane współpracą  prosimy o indywidualny kontakt mailowy (kontakt@coriso-med.pl) lub telefoniczny (667-566-475).