Monitorowanie dawki promieniowania pacjenta

Co nam daje monitorowanie dawek promieniowania otrzymywanych przez pacjentów?

  • ograniczenie niepotrzebnego narażenia pacjentów na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego,
  • optymalizacje procesu diagnostyki, która przekłada się m.in. na ograniczenie zużycia aparatu i energii elektrycznej czy zwiększenia wydajności pracowni poprzez ograniczenie badań powtarzanych,
  • wykrywane ekspozycji niezamierzonych,
  • spełnienia wymagań prawnych,
  • dobrą reklamę,

Jak monitorować dawki promieniowania otrzymywane przez pacjentów?

W celu monitorowania dawki można wykorzystać dostępne na rynku programy komputerowe.

Co nazywamy ekspozycją medyczną ?

– Ekspozycja medyczna– ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób w ramach medycznych procedur radiologicznych, mającą na celu przyniesienie korzyści dla ich zdrowia, a także ekspozycja opiekunów oraz osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych,

Kiedy ekspozycja medyczna staje się ekspozycją niezamierzoną?

– Ekspozycja niezamierzona– ekspozycja medyczna, która w znaczącym stopniu różni się od ekspozycji medycznej przewidzianej dla danego celu.

Jakie są kategorie ekspozycji niezamierzonych?

Kategorie ekspozycji niezamierzonych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych (Dz. U. poz. 2700).

Co należy zrobić po wykryciu ekspozycji medycznej?

Należy odnotować i odpowiednio zakwalifikować w wewnętrznej dokumentacji jednostki ekspozycję zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Następnie należy przygotowany protokół ze zdarzenia przesłać do odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego.
Oczywiście powyższe działania mają na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia zdarzenia.

Kto powinien się zająć nadzorem nad dawką promieniowania w Państwa jednostce?

Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe Art. 33h. 3. wykonywanie w jednostce ochrony zdrowia zadań́ polegających na:

1)  optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie,

2)  analizie zdarzeń́ obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33m ust. 1

wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki medycznej – czyli fizyk medyczny.

Jak możemy Państwu pomóc w monitorowaniu dawki promieniowania pacjentów?

  • opracujemy wymagany prawem system rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenie przypadkowe,
  • wspieramy w wyborze technicznego sposobu rejestracji dawek promieniowania,
  • przygotowujemy wzór raportu z analizy dawek,
  • opcjonalnie nasz wykwalifikowany personel pełni u Państwa funkcje fizyka medycznego.

Osoby zainteresowane współpracą  prosimy o indywidualny kontakt mailowy (kontakt@coriso-med.pl) lub telefoniczny (667-566-475).