Wewnętrzny audyt kliniczny

Zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792) jednostki ochrony zdrowia są obowiązane do:

  • sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych (art. 33v ust. 6), oraz
  • przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych (art. 33v ust. 7 zdanie 2).

Jeśli jeście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie audytów wewnętrznych prosimy o kontakt.