04-01-2015

Szkolenia w 2015 roku – Ochrona Radiologiczna Pacjenta i Inspektor Ochrony Radiologicznej

Witamy Państwa w nowym 2015 roku i pragniemy zaproponować kursy:
Ochrony Radiologicznej Pacjenta w dniach 19-20 czerwca 2015r w Warszawie,
– uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej . w dniach 12-14 czerwca 2015r w Warszawie.

Nasi wykładowcy są liderami w Ochronie Radiologicznej w największych firmach świadczących usługi z zakresu rentgenodiagnostyki i medycyny nuklearnej, co zapewni Państwu nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy do zdania egzaminu ale również informacji, które pomogą Państwu w codziennej pracy.

Dodatkowo dla naszych uczestników kursów warsztaty:
– jak dobrze przeprowadzić wewnętrzny radiologiczny audyt kliniczny;
– jak opracować robocze procedury radiologiczne;
– jak uzyskać zgodę na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych.

Zapraszamy