Oferta

.

Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY EGZAMINÓW i seminariów w 2024 roku : 22.06 – w Warszawie, 07.09 – w Warszawie, 12.10 – w Warszawie, 16.11 – w Warszawie, 07.12 – w Warszawie, PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO U ZAMAWIAJĄCEGO – ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia i egzaminu. Plan szkolenia przebiega wg. poniższego schematu: […]

Monitorowanie dawki promieniowania pacjenta

Co nam daje monitorowanie dawek promieniowania otrzymywanych przez pacjentów? ograniczenie niepotrzebnego narażenia pacjentów na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego, optymalizacje procesu diagnostyki, która przekłada się m.in. na ograniczenie zużycia aparatu i energii elektrycznej czy zwiększenia wydajności pracowni poprzez ograniczenie badań powtarzanych, wykrywane ekspozycji niezamierzonych, spełnienia wymagań prawnych, dobrą reklamę, Jak monitorować dawki promieniowania otrzymywane przez pacjentów? […]

Wewnętrzny audyt kliniczny

Audyt kliniczny jest wymagany na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i ma na celu zapobiegania wypadkom radiologicznym w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii.