Oferta

.

Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ I EGZAMINÓW : – 19 styczeń 2019r w Warszawie, – 23 luty 2019r w Warszawie, Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem  szkolenia. Prowadzimy również szkolenia u klienta na terenie całego kraju. Szkolenia  i egzaminy  odbywać będą się w następujących lokalizacjach: – WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. […]

Fizyk medyczny

Wkrótce przedstawimy ofertę – zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej strony.  

Szkolenie na inspektora ochrony radiologicznej

Szkolenia skierowane są do osób które chcą uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S.

Wewnętrzny audyt kliniczny

Audyt kliniczny jest wymagany na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i ma na celu zapobiegania wypadkom radiologicznym w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii.

Dokumentacja w pracowni rentgenowskiej

Każda pracownia rentgenowska musi posiadać System Zarządzania Jakością oraz posiadać dokumenty niezbędne do prowadzenia bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Firma CORiso świadczy usługi przygotowania pełnej dokumentacji pracowni rentgenowskiej.

Projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym

Projekt osłon jest jednym z wymaganych dokumentów składanych do Państwowego Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem wydania zgody na używanie aparatu rentgenowskiego umieszczonego w pracowni radiologicznej.

Robocze procedury radiologiczne

To czynności niezbędne do przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy, bądź leczenia. Dobre planowanie i monitorowanie przeprowadzanych procedur radiologicznych da w krótkim czasie oczekiwane korzyści dla placówki.

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenia okresowe zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat lub w przypadku istotniej zmiany przepisów prawa w zakresie Ochrony Radiologicznej.

Inspektor ochrony radiologicznej

Oferujemy Państwu świadczenie usług Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zakres obowiązków może być rozszerzony o pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w Pracowni Rentgenowskiej.