Oferta

.

Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY EGZAMINÓW i seminariów w 2022 roku : 22 styczeń, 19 luty, 19  marzec – termin odwołany, 23 kwiecień, 21 maj -termin odwołany, 25 czerwiec, 17 wrzesień, 15 październik – UWAGA SZKOLENIE ROZPOCZNIE SIĘ O 14:00. EGZAMIN ZAPLANOWANO NA 17:00., 19 listopad , 17 grudzień , Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia i egzaminu. Plan […]

Fizyk medyczny

Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe Art. 33h. 3. Wykonywanie w jednostce ochrony zdrowia zadań́ polegających na: 1)  optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie, 2)  definiowaniu kryteriów jakości urządzeń́ radiologicznych i urządzeń pomocniczych na potrzeby programu zapewnienia jakości, […]

Szkolenie na inspektora ochrony radiologicznej

Szkolenia skierowane są do osób które chcą uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S.

Wewnętrzny audyt kliniczny

Audyt kliniczny jest wymagany na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i ma na celu zapobiegania wypadkom radiologicznym w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii.

Dokumentacja w pracowni rentgenowskiej

Każda pracownia rentgenowska musi posiadać System Zarządzania Jakością oraz posiadać dokumenty niezbędne do prowadzenia bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Firma CORiso świadczy usługi przygotowania pełnej dokumentacji pracowni rentgenowskiej.

Projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym

Projekt osłon jest jednym z wymaganych dokumentów składanych do Państwowego Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem wydania zgody na używanie aparatu rentgenowskiego umieszczonego w pracowni radiologicznej.

Szczegółowe procedury radiologiczne

To czynności niezbędne do przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy, bądź leczenia. Dobre planowanie i monitorowanie przeprowadzanych procedur radiologicznych da w krótkim czasie oczekiwane korzyści dla placówki.

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenia okresowe zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat lub w przypadku istotniej zmiany przepisów prawa w zakresie Ochrony Radiologicznej.

Inspektor ochrony radiologicznej

Oferujemy Państwu świadczenie usług Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zakres obowiązków może być rozszerzony o pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w Pracowni Rentgenowskiej.