Szkolenie na inspektora ochrony radiologicznej

NAJBLIŻSZY TERMIN SEMINARIUM I EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ODNOWIENIE  UPRAWNIENIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R  TO:

  • BRAK TERMINÓW – PRZEPRASZAMY

Szkolenie i egzaminy odbywać będą się w:

WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 .

 Harmonogram szkoleń przebiega wg poniższego schematu:
– Zajęcia seminaryjne rozpoczynają się o godzinie 9:00, egzamin zaplanowany został na godzinę 14:00.

Koszt seminarium odświeżającego wiedzę  z egzaminem wynosi 850 zł brutto

Formularz Zgłoszeniowy
Wszystkie pola są wymagane

Imię

Nazwisko

Rodzaj szkolenia
R

Termin egzaminu

Nr PESEL

Telefon kontaktowy

Adres email

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Radosław Kuliński, firma Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 5D/13.
Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani podczas przesłania powyższego formularza zgłoszeniowego na kurs inspektora ochrony radiologicznej.
Pana/Pani dane będą przetwarzana w celu należytego przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność Pana/Pani udziału w szkoleniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wydania zaświadczenia, o którym powyżej.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo di ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie.

Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa formularza skontaktujemy się i przedstawimy stan zgłoszenia na dany dzień.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Millennium  63 1160 2202 0000 0003 6977 5989 z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs IOR”.

Faktura zostanie wystawiona i przekazana w dniu szkolenia.