Regulamin szkolenia stacjonarnego

REGULAMIN UDZIAŁU W EGZAMINIE STACJONARNYM:

1. Rejestracja na szkolenie:

– wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowaną osobę (poprzez stronę internetową),

– wysłanie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przyjęcie zgłoszenia przez CORiso:

– po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odnotowaniu wpłaty za udział w szkoleniu  przez CORiso,   zostanie przesłany do uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail  link do portalu szkoleniowego.

3. Sposób odbywania szkolenia:

– uczestnik szkolenia może w dowolny, regulowany samodzielnie sposób zapoznać się z materiałami szkoleniowymi,

-uczestnik zobowiązany jest do odbycia określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 390 i 2044) godzin szkolenia. Liczbę godzin dla poszczególnych modułów określa załącznik nr 1:

-organizator szkolenia prowadzi wykaz godzin spędzonych przez uczestnika szkolenia w poszczególnych modułach szkoleniowych.

– uczestnik ma możliwość zadawania pytań lub wyjaśniania niezrozumiałych sobie zagadnień bezpośrednio z wykładowcami za pomocą komunikacji e-mail (dostępna z portalu).

– uczestnik jest zobowiązany do nie udostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim bez zgody CORiso.

4. Ukończenie szkolenia i egzamin:

– warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania odpowiedniego certyfikatu jest:

a) Odbycie szkolenia zgodnie z programem szkoleń odpowiednim do zakresu kursu przed dniem egzaminu,
b) Zdanie egzaminu końcowego przed powołaną przez organizatora Komisją Egzaminacyjną w wybranym przez siebie dniu egzaminu z listy dostępnych terminów.

–  egzamin rozpocznie się o godzinie 15:10 i będzie trał do godziny do 16:10. 

–  egzamin będzie miał formę testową i będzie składał się z 30 pytań z jedną poprawną odpowiedzią. Aby zdać egzamin należy udzielić co najmniej 21 poprawnych odpowiedzi.

– uczestnicy po zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenie oraz odpowiednie certyfikaty.