Regulamin szkolenia na odległość

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU NA ODLEGŁOŚĆ:

 1. Rejestracja na szkolenie:

– wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowaną osobę (poprzez stronę internetową),

– wysłanie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

– szkolnie i egzamin odbywą się drogą korespondencyjną – online.

 1. Przyjęcie zgłoszenia przez CORiso:

– po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odnotowaniu wpłaty za udział w szkoleniu  przez CORiso,   zostanie przesłany do uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail  link do portalu szkoleniowego.

 1. Sposób odbywania szkolenia:

– uczestnik szkolenia może w dowolny, regulowany samodzielnie sposób zapoznać się z materiałami szkoleniowymi,

– uczestnik ma możliwość zadawania pytań lub wyjaśniania niezrozumiałych sobie zagadnień bezpośrednio z wykładowcami za pomocą komunikacji e-mail (dostępna z portalu).

– uczestnik jest zobowiązany do nie udostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim bez zgody CORiso.

 1. Ukończenie szkolenia i egzamin:

– warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania odpowiedniego certyfikatu jest:

 1. a) Odbycie szkolenia zgodnie z programem szkoleń odpowiednim do zakresu kursu przed dniem egzaminu,
  b) Zdanie egzaminu końcowego przed powołaną przez organizatora Komisją Egzaminacyjną.

–  uczestnik szkolenia  bierze udział w  egzaminie w wybranym przez siebie dniu.

–  przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana jest zobowiązana do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki:

 1. a)  pomieszczenie musi być́ zamknięte podczas trwania egzaminu,
  b)  w pomieszczeniu, w którym przebywa osoba egzaminowana w trakcie egzaminu nie mogą̨ znajdować́ się̨ inne osoby,
  c)  w pomieszczeniu, w którym przebywa osoba egzaminowana w trakcie egzaminu nie mogą̨ znajdować́ się̨ inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem i urządzeniami pomocniczymi takimi jak kamera, mikrofon itp. służącymi do udziału w egzaminie.

–  egzamin rozpocznie się o godzinie 14:45 i będzie trał do godziny 16:00.

– miedzy godziną 14:45 a 15:00 Komisja Egzaminacyjna dokona weryfikacji uczestników egzaminu oraz sprawdzi czy zostały spełnione wymagania aby dopuścić uczestnika do egzaminu.

–  o godzinie 15:00 uczestnik otrzyma maila z linkiem do uczestnictwa w egzaminie.

–  egzamin będzie miał formę testową i będzie składał się z 30 pytań z jedną poprawną odpowiedzią. Aby zdać egzamin należy udzielić co najmniej 21 poprawnych odpowiedzi.

– uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.