Regulamin szkolenia na odległość

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU NA ODLEGŁOŚĆ:

  1. Rejestracja na szkolenie:

– wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowaną osobę (poprzez stronę internetową),

– wysłanie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

– szkolnie odbywa się drogą korespondencyjną – online.

  1. Przyjęcie zgłoszenia przez CORiso:

– po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odnotowaniu wpłaty za udział w szkoleniu  przez CORiso,   zostanie przesłany do uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail  link do portalu szkoleniowego.

  1. Sposób odbywania szkolenia:

– uczestnik szkolenia może w dowolny, regulowany samodzielnie sposób zapoznać się z materiałami szkoleniowymi,

– uczestnik ma możliwość zadawania pytań lub wyjaśniania niezrozumiałych sobie zagadnień bezpośrednio z wykładowcami za pomocą komunikacji e-mail (dostępna z portalu).

– uczestnik jest zobowiązany do nie udostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim bez zgody CORiso.

  1. Ukończenie szkolenia:

– w dniu egzaminu uczestnik odbędzie 6 godzinne seminarium w celu omówienia najistotniejszych zagadnień lub tematów wymagających bardziej szczegółowej interpretacji – zgodnie z harmonogramem szkolenia.

– Najpóźniej w dniu planowanego egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – po zdaniu wewnętrznego egzaminu   za pośrednictwem portalu szkoleniowego  lub podczas seminarium.

  1. Egzamin Państwowy:

– uczestnik szkolenia  bierze udział w wybranym przez siebie z listy terminów egzaminie (warunkiem udziału w egzaminie jest zdanie  wewnętrznego egzaminu, o którym mowa w pkt 4. regulaminu).

– po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat o jego zdaniu ważny przez okres 5 lat.