Regulamin szkolenia na odległość

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU NA ODLEGŁOŚĆ:

  1. Rejestracja na szkolenie:

– wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowaną osobę (poprzez stronę internetową),

– wysłanie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

– szkolnie odbywa się drogą korespondencyjną – online.

  1. Przyjęcie zgłoszenia przez CORiso:

– po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odnotowaniu wpłaty za udział w szkoleniu  przez CORiso,   zostanie przesłany do uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail  link do portalu szkoleniowego.

  1. Sposób odbywania szkolenia:

– uczestnik szkolenia może w dowolny, regulowany samodzielnie sposób zapoznać się z materiałami szkoleniowymi,

– uczestnik ma możliwość zadawania pytań lub wyjaśniania niezrozumiałych sobie zagadnień bezpośrednio z wykładowcami za pomocą komunikacji e-mail (dostępna z portalu).

– uczestnik jest zobowiązany do nie udostępniania materiałów szkoleniowych osobom trzecim bez zgody CORiso.

  1. Ukończenie szkolenia i egzamin:

–  uczestnik szkolenia  bierze udział w  egzaminie w wybranym przez siebie z terminie (z listy dostępnych),

– w dniu egzaminu uczestnik odbędzie  seminarium w celu omówienia najistotniejszych zagadnień lub tematów wymagających bardziej szczegółowej interpretacji,

– warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymaniu odpowiedniego certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego przez powołaną przez organizatora Komisją Egzaminacyjną.