Szkolenia okresowe dla pracowników

Ogólne informacje

Szkolenia okresowe zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat lub w przypadku istotniej zmiany przepisów prawa w zakresie Ochrony Radiologicznej.

Nasz program szkolenia obejmuje:
1.    Podstawy fizyczne (0,5h):
1.1.        Rodzaje i właściwości promieniowania elektromagnetycznego,
1.2.        Charakterystyka promieniowania jonizującego,
1.3.        Mechanizm powstawania promieniowania X,
1.4.        Mechanizm powstawania promieniowania charakterystycznego,
1.5.        Zjawiska zachodzące podczas oddziaływania promieniowania X z materią,
1.6.        Pochłanianie i osłabianie promieniowania X przez materię,
1.7.        Podstawowe definicje stosowane w ochronie radiologicznej,
2.    Wpływ promieniowania X na organizm człowieka (0,5h):
2.1.        Efekt działania na poziomie komórki,
2.2.        Efekt działania na poziomie organizmu,
2.3.        Skuteczność biologiczna działania promieniowania X,
2.4.        Następstwa deterministyczne,
2.5.        Następstwa stochastyczne,
2.6.        Następstwa dziedziczne,
2.7.        Ryzyko radiacyjne,
3.    Budowa i zasada działania aparatu rentgenowskiego (0,5h):
3.1.        Elementy zestawu rentgenowskiego,
3.2.        Budowa lampy rentgenowskiej,
3.3.        Powstawanie obrazu diagnostycznego – cyfrowo lub analogowo,
3.4.        Rodzaje i podział aparatów rentgenowskich,
4.    Ochrona radiologiczna  – w praktyce (1h):
4.1.        Kontrola dawek pracowników,
4.2.        Sposób i zasada stosowania dozymetrów przez pracowników,
4.3.        Sposób i zasada stosowania osłon przez pracowników,
4.4.        Kontrola parametrów fizycznych aparatów rentgenowskich,
4.5.        Przepisy i akty prawne regulujące ochronę radiologiczną.
W przypadku indywidualnych potrzeb uczestników istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia.

Po szkoleniu dla każdego uczestnika wydajemy nasz certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia.

Terminy – 2014 rok
w trakcie ustalania

Cennik
Szkolenia stacjonarne w Warszawie – 200 zł/os.
U zamawiającego – ustalamy indywidualnie – prosimy o kontakt.
Cena obejmuje pomoce naukowe, wydanie certyfikatu.

Uwaga należności należy wpłacać po informacji potwierdzającej przyjęcie na kurs!!!

Formularz zgłoszeniowy – w przypadku zgłoszenia indywidualnego:

Imię

Nazwisko

Termin kursu

Wykonywany zawód

Nr PESEL

Telefon kontaktowy

Adres email

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883)

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie.

Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa formularza skontaktujemy się i przedstawimy stan zgłoszenia na dany dzień.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Raiffeisen Polbank 31 2340 0009 0670 4010 0003 5627 z dopiskiem „Imię i Nazwisko, szkolenie okresowe”.