Projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym

Co to są osłony przed promieniowaniem?

Osłony przed promieniowaniem są konstrukcjami mającymi na celu zmniejszenie natężenia promieniowania przenikliwego (jonizującego) docierającego do danego miejsca, zazwyczaj do wartości mniejszej niż maksymalna dopuszczalna. Osłony wykonywane są z odpowiednio dobranego i ukształtowanego materiału osłonnego, w postaci osłony stałej (jak np. ściana z betonu czy okno ze szkła ołowiowego) lub nadającej się do przenoszenia lub przewożenia (jak np. pojemnik ochronny na źródła promieniotwórcze) .

Dlaczego trzeba posiadać projekt?

Projekt osłon stałych jest jednym z wymaganych dokumentów składanych do Państwowego Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem wydania zgody na używanie aparatu rentgenowskiego umieszczonego w pracowni radiologicznej.
Oznacza to że osłony stałe np. ściany, drzwi Państwa gabinetu rentgenowskiego są właściwe do rodzaju prowadzonej działalności (mają odpowiednią osłonność przed promieniowaniem jonizującym). Projekt osłon przygotowuje się indywidualnie w zależności od rodzaju aparatu rentgenowskiego, ilości i rodzajów wykonywanych badań, czy zabiegów.

Jak realizujemy zamówienie?

W pierwszej kolejności prosimy Państwa o wypełnienie ankiety celem uzyskania przez nas jak największej ilości danych niezbędnych do opracowania projektu.
Następnie wykonujemy obliczenia i przygotowujemy projekt w czasie ustalonym z Państwem.
Tak przygotowywany projekt przekazujemy Państwu .

Uwaga: Każdy projekt wymaga zaopiniowania przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny!!!