Dokumentacja w pracowni rentgenowskiej

Każda pracownia rentgenowska musi posiadać System Zarządzania Jakością oraz posiadać dokumenty niezbędne do prowadzenia bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, w tym:

  • Program Zapewnienia Jakości,
  • Instrukcję bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi,
  • Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego,
  • Księgę Jakości z procedurami np. nadzoru nad dokumentacją, nadzoru nad zapisami, przeprowadzania audytu wewnętrznego, przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania jakością.
  • Harmonogramy np. szkoleń, testów podstawowych, przeglądów lub audytów, itd.
  • Instrukcje np. wykonywania testów podstawowych aparatury rentgenowskiej, analizy zdjęć odrzuconych, itd.

Firma CORiso świadczy usługi przygotowania pełnej dokumentacji pracowni rentgenowskiej. Odpowiednio sporządzone formularze ułatwiają wypełnianie wymagań stawianych pracowniom.
Czas dotarcia do interesującego dokumentu jest bardzo ważny, szczególnie podczas kontroli lub audytu. W związku z tym proponujemy Państwu dodatkowo dokumentację w formie elektronicznej, z której korzystanie jest zbliżone do przeglądania stron internetowych.