21-09-2021

FIZYCY MEDYCZNI W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Od dnia dzisiejszego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem
w celach medycznych.

Rozporządzenie wskazuje m.in. że jednostka ochrony zdrowia zobowiazana jest do zatrudnienia jednego fizyka medycznego na 15.000 wykonywanych procedur tomografii komputerowej rocznie.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszymi fizykami medycznymi.