15-01-2023

Ekspozycje niezamierzone w radiologii

Już obowiązuje Rozporządzenie w sprawie ekspozycji niezamierzonych:

Kluczową rolę w nadzorowaniu i zapobieganiu ekspozycji niezamierzonych ma doświadczony specjalista fizyki medycznej.

Oferujemy Państwu pomoc w dostosowaniu jednostek do nowego wymagania – zapraszamy.