30-08-2020

Obowiązek informacyjny


Przypominamy o obowiązku informowania wpływu działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko (Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284).

12-02-2020

KOMUNIKAT GIS W SPRAWIE SZKOLEŃ ORP

Osoby zainteresowane uzyskanem certyfikatu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zachęcamy do zapoznania z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego – link.

Zespół CORiso