15-01-2023

Ekspozycje niezamierzone w radiologii

Już obowiązuje Rozporządzenie w sprawie ekspozycji niezamierzonych:

Kluczową rolę w nadzorowaniu i zapobieganiu ekspozycji niezamierzonych ma doświadczony specjalista fizyki medycznej.

Oferujemy Państwu pomoc w dostosowaniu jednostek do nowego wymagania – zapraszamy.

15-01-2023

Kursy ochrony radiologicznej pacjenta w 2023r

Rok 2023 będzie rokiem wdrażania nowych przepisów prawnych w których bardzo duży nacisk jest na ochronę radiologiczną pacjenta.

Ochrona Radiologiczna Pacjenta będzie zapewne wyzwaniem dla samych jednostek organizacyjnych jak i personelu wykonującego lub nadzorującego procedury radiologiczne.

Oferujemy Państwu szkolenie z Zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzone przez doświadczone osoby w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Harmonogram szkoleń szkoleń znajdziecie Państwo tutaj.

Zapraszamy również do skorzystania z opcji szkolenie u Klienta.

Schemat Ochrony Radiologicznej Pacjenta wg nowych przepisów

12-12-2021

Fizycy medyczni – przepisy przejściowe

źródło – https://www.kcor.gov.pl/przepisy-przejsciowe-fizycy-medyczni

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy 
Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593), poza zmianą treści przepisów samej 
ustawy – Prawo atomowe, zawiera liczne przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym m. in. przepis art. 28 ust. 1 i 2 w następującym brzmieniu:

Art. 28

1. W terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czynności przewidziane dla specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej może wykonywać osoba będąca w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna.

2. W terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w jednostce ochrony zdrowia prowadzącej działalność z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej zadania, o których mowa w art. 33h ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, może w tym zakresie wykonywać również zatrudniona w tej jednostce ochrony zdrowia osoba, która ukończyła studia II stopnia albo jednolite studia magisterskie, na kierunku fizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna lub inżynieria biomedyczna.